fbpx Skip to main content
Kosár 
Pssszt, milyen iPhone-od van?

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján balacase.com történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő oldalról: https://balacase.com/aszf

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Tóth Ákos egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 6723 Szeged, Hóbiárt Basa utca 8. 2. emelet, 6. ajtó

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Adószáma: 56564233-1-26

A szerződés nyelve: magyar

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, alanyiadómentesek, (0% ÁFÁ-t tartalmaznak) továbbá a házhoz szállítás díját nem foglalják magukban. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

4.1. Vásárló regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

4.2. Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a “táska/kosár” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a “vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A “törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a “kosár frissítése” ikonra kattint Vásárló.

4.5. Vásárló megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

Bankkártyás fizetés Barion rendszeren keresztül, Magyar Postával, vagy Foxpost-tal szállítva. Készpénzes fizetés, előre egyeztetett személyes átvétel esetén.

4.5.2. Szállítási költség: A szállítási költség minden webáruházban árult termék esetén érvényes. Amennyiben egyszerre több termék kerül megrendelésre (egy rendelés alatt) a szállítási költséget egyszer számítjuk fel.

Jelenlegi költségek, 2021. 08. 22-től:

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása folyamatos. A megrendelés leadására a nap 24 órájában van lehetőség. Amennyiben a rendelés hétvégén, vagy az esti órákban kerül leadásra, az a legközelebbi munkanapon kerül feldolgozásra.

5.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4-6 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

5.5 Tájékoztatjuk Vásárlót, hogy a megrendelés elküldése elektronikus fizetés és utánvét esetén fizetési kötelezettséggel jár.

5.6 A teljesítés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a Vásárló kézhez kapja a terméket.

6. Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása alapján Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A megrendelt, kiszállított terméket/termékeket egyéni úton, saját költségén juttatja vissza.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét, a Vásárló viseli. A megrendelt és kiszállított terméket/termékeket egyéni úton juttatja vissza (futárszolgálat, posta, vagy személyes átadás formájában) 14 napon belül.

6.4. Amennyiben a Vásárló elállási jogával kíván élni köteles a termék használatát a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékre korlátozni, Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

6.6. A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a Felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Vásárló kifejezett kérésére keresi fel a Vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9. Vásárló elállás esetén köteles az terméket/termékeket, becsomagolva a Szolgáltató címére visszajuttatni.

6.10. Vásárló akkor tartja be az elállásra nyitva áll határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt átadja a terméket/termékeket a futárnak.

6.11. A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

6.12. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az termékben/termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az termék/termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az terméket/termékeket, vagy Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.14. Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, feladott levélküldeményt fogad el Szolgáltató.

6.15. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt. Amennyiben Vásárló bankkártyás úton egyenlítette ki a termék vételárát, úgy ennek visszatérítése ugyanezen a felületen (Barion) történik meg.

6.16. A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.18. Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.19. Az elállási jog nem illeti meg a Szolgáltatót, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

6.20. A Vásárló elállási /felmondási jogát gyakorolhatja az ebben a bekezdésben feltűntetett nyilatkozat minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Vásárló(k) neve:

A Vásárló(k) címe:

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

6.21. Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.22. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

7. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával? Vásárló webáruházat üzemeltető vállalkozás hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján? Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét? Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6. Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.7. Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. A kijelzővédő üvegfóliák esetében a termékszavatossági igényét csakis rendeltetés szerű használat mellett érvényesítheti, ezért az ügyfélszolgálat minden esetet alaposan kivizsgál és fenntartja a jogot a garancia érvényesítésének megtagadására. Panaszkezelés során két mellékelt kép és panasz rövid leírása alapján kerül beazonosításra, a termék cserélésének jogossága. Amennyiben a termék jogosult cserére, az új termék szállításának költségét a Vásárlónak kell megtérítenie.

7.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

7.12. Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webáruházat üzemeltető Szolgáltató jótállásra köteles.

7.13. Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

7.14. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól? A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

7.16. Amennyiben Vásárló a szavatossági jogok gyakorlása körében a kicserélés vagy kijavítás jogával él, úgy azt köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül jelezni, ezt követően visszaküldeni az adott terméket/termékeket a Szolgáltató címére. Szolgáltató ezt követően megvizsgálja a terméket és értesíti a Vásárlót a csere vagy kijavítás várható határidejéről. A termékkel kapcsolatos szavatossági jogok gyakorlásának a feltétele csere vagy kijavítás esetén, hogy a terméket és minden tartozékát Vásárló visszaküldje a Szolgáltató részére. A termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató viseli.

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Vásárló és Szolgáltató közötti szerződésben a Felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára nem térhet el.

8.2. A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

8.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. Vegyes Rendelkezések

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.5. Vásárló az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató részére személyes adatnak minősülő képet ad át a szerződés teljesítése céljából, úgy azt Szolgáltató a termék legyártása érdekében az adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint felhasználhatja. Vásárló kijelenti és szavatolja, hogy a termék megrendelésekor a weboldalon a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott fotó, logó, rajz, grafika vagy egyéb terv (a továbbiakban együttesen: Terv) vagy az ennek elkészítéséhez általa felhasznált és szerzői jogi vagy szomszédos jogi oltalom alatt álló műveknek a jogosultja ő maga, vagy a jogosult(ak)tól a megrendelésben foglalt felhasználásra vonatkozó engedélyt beszerezte, ennek következtében a Szolgáltató részére átadott anyagok nem sértik harmadik személyek szerzői vagy szomszédos jogait, azok felhasználása nem valósít meg védjegybitorlást. Amennyiben a Terv elkészítése bármely jogi védelem alatt álló védjegy, logó, mű át- vagy feldolgozásával, vagy már létező védjegy, logó vagy mű felhasználásával valósul meg, úgy Vásárló vállalja, hogy – amennyiben az az irányadó szerzői jogi védjegyjogi szabályok szerint szükséges – a Szolgáltató által a megrendelésben foglat felhasználással kapcsolatos engedélyeket előzetesen az érintett jogosult(ak)tól beszerzi. Amennyiben bármely harmadik személy a terméken szereplő Tervekkel kapcsolatban szerzői jogok, védjegyjogok megsértése miatt Szolgáltatóval szemben igényt kíván érvényesíteni, Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltató helyett teljes mértékig helytáll, és őt teljeskörűen mentesíti Szolgáltató erről szóló értestésének kézhezvételét követő 15 munkanapon belül. Vásárló vállalja továbbá, hogy a Tervek Szolgáltató részére történő átadása előtt megszerzi a Terven szereplő személyek, előadók, és egyéb szereplők beleegyezését nevük, képmásuk felhasználására a Szolgáltató által a termék legyártása céljából történő hasznosítása érdekében, egyben szavatolja, hogy a Terv létrehozása során közreműködő személyek a kifejtett tevékenységükre vonatkozóan a felhasználási engedélyüket megadták, így Szolgáltató a Terv felhasználására a termék legyártása érdekében a megrendelésben foglaltak szerint maradéktalanul jogosult. Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Terveket visszautasítani és a termék legyártását megtagadni, amennyiben a szerzői jogok megsértésének vagy védjegybitorlásnak a gyanúja merülne fel. A megrendelés ilyen okból történő törlése esetén Vásárló semmilyen további igényt nem jogosult érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.

10. Panaszkezelés rendje

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

10.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Panasszal fordulhat a következő szervekhez:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

Telefonszám: (62) 680-663, (62) 680-601

E-mail: [email protected]

Választhatja az Online vitarendezés fórumát – Európai Bizottság

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng= HU

Fordulhat panaszával Békéltető Testülethez is:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36-62/554-250/118-as mellék

E-mail: [email protected]

11. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt elérhető.

Szeged, Hóbiárt Basa utca 8. 2. emelet, 6 ajtó